Био Хийл – състав, приложение и ползи

02.01.2020
2020-01-02 09:23:00

От няколко години фирма Аграра се стреми да откликне на нуждите и интересите на своите клиенти, които все повече обръщат поглед към биологично произвежданите храни. Следвайки техните високи изисквания и в отговор на новите стандарти в растениевъдството по отношение на храненето на растенията и биологичната растителна защита, ние предлагаме изключително нов и модерен метод в отглеждането на културите в земеделието. Продуктите, които предлагаме, разработени по специална RS технология, са запазили в пълна степен хранителните стойности на суровините, от които са получени. Подложени на микронизация, те се възприемат от растенията в пълнота и без остатък. Резултатът от такъв начин на хранене е здрави растения, отлични добиви, продукция с повишени органолептични качества.

Един от най-използваните продукти от гамата на Хидроферт е биостиулантът Био Хийл.

КАКВО СЪДЪРЖА ТОЗИ УНИКАЛЕН ПРОДУКТ И ПОЛЗИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА МУ

В състава му влизат екстракти от водорасли, хуминово органично вещество и най-ценната съставка гъбата Триходерма харзианум.

Водораслите, които са включени в този продукт са Аскофитум, Ламинариа и Саргасови водорасли. Съдържанието на основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий, както и микроелементите Ca, Mg, S, Cu, Mn, Fe, Zn и др. правят водораслите незаменим източник на храна за растенията. Съдържанието на цитокинини, ауксини и гиберилини активизират развитието на всички растежни точки в растителния организъм. Количествата на бетаин, манитол, полизахариди и органични и аминокиселини киселини са такива, че се включват в обмяната на веществата и стимулират растенията във всяка фаза от тяхното израстване - поникване/ покълнване, залагане на листа, формиране на корен, формиране на стъбло, залагане на листни и цветни пъпки, бутонизация, наливане на плода и т.н.

Хуминовите киселини са следващата съставка в продукта Био Хийл. Те са получени от леонардити - меки, с восъчен вид, черни или кафяви на цвят минералити. Леонардитите се срещат в отлаганията на лигнитните въглища т.е. техният произход е органичен. Получени са при естественото окисляване на лигнитните въглища. Тъй като леонардитите се срещат на плитки места, в близост до земната кора, окисляването им през хилядолетията е довело до повишаването на процента на хуминовите киселини в тях.

Хуминовите киселини са получени в последния етап на естественото разлагане на животински и растителни организми. Хуминовите вещества са резултат от химични и биологични процеси на превръщането на загиналите организми в хумус, както и поради биологичната активност на редица микроорганизми. Леонардитите са естествени органични находища, които все още не са се превърнали във въглища.

Леонардитът не е тор. Той е отличен биостимулант и се използва като биокатализатор за растенията. Той засилва растежа на културите, като ги снабдява с основните хранителни вещества, микроелементи и витамини. Една от най-важните му характеристики е, че подобрява почвеното плодородие, не се консумира така бързо от растенията както когато се използват минералните торове и запазва ефективността си за много дълго време.

Хуминовите киселини образуват хелати с хранителните вещества в почвата, особено с желязото. По този начин ги превръща в подходяща за усвояване форма от растенията.Така се оптимизира използването на торове и препарати за растителна защита, като се намалява процента на използването им, а в същото време се увеличава в пъти очаквания добив.

И едно последно допълнение - хуминовите киселини намаляват разходите за вода, тъй като подобряват способността на почвата да задържа водата.

НАЙ-ВАЖНАТА СЪСТАВКА

Най-важната съставка в продукта Био Хийл почвената гъба Триходерма харзианум. В земеделието тя се използва като биоагент за контрол на редица болести. Освен това е биологичен фунгицид, приложението й е листно, почвено, за обработка на семената преди засяване, обработка на почвата за подтискане и борба с различни почвени патогени.

Друго действие на Триходерма харзианум е да влияе върху размножаването на белокрилката - гъбата намалява значително броя на вредителя.

Триходерма харзианум живее около корените на растенията. Тя контролира редица почвени гъби като ги атакува и паразитира и по този начин предпазва от заболявания растенията - Питиум, Фузариум, Ботритис, Ризоктония, Алтернария и редица други.

Приложението на гъбата Триходерма харзианум е разнообразно. Тя се използва като биостимулатор. Увеличава броя и размера на основните корени на растенията, като по този начин те успяват да устоят на сушата.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Триходермата играе важна роля при биоремедиацията на почвата. Това е метод на възстановяването на замърсена с пестициди и хербициди почви, като ликвидира последствията от тях. Биоремедиацията е набор от методи за почистване на вода, почва и атмосфера. Тези методи използват метаболитния потенциал на биологични обекти, в случая Триходерма харзианум, за премахване на вредни емисии от почвата.

Освен това тази почвена гъба има коригиращ ефект спрямо нематодата, контролира я до голяма степан.

Така описаните съставки на продукта Био Хийл обеззаразяват семената при сеитба, предотвратяват гъбни инфекции при засаждане, стимулират общото израстване, подхранването и плододаването на растенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Начините за приложение на биопродукта Био Хийл са няколко - от момента на засяването на семена, луковици, разсади, засаждане на фиданки, в момента на пикиране на разсадите, чрез пръскане или поливане. В поредица от статии, които можете да прочетете в нашия сайт, може да се запознаете с различните начини на приложението на този изключителен продукт.

Автор: инж. агроном И. Георгиева