Как да подхраним изтощената почва в оранжерията?

24.07.2019
2019-07-24 00:00:00

Снимка: Pixabay.com

Днес ще обсъдим едно много важно мероприятие при обслужването на оранжериите - подготовката на почвата. Някои производители използват няколко пъти в годината оранжериите за получаване на реколта от различни култури. Това води до изтощаване на почвата и до намаляване на почвеното плодородие. Без допълнително внасяне на почвени подобрители, всяка следваща култура расте вяло и не може да достигне характерния за нея добив. Растенията остават недохранени и податливи на вредители и болести.

Как да се справим с изтощената почва?

Изследванията доказват, че кореновото приложение на специфични торове, биостимуланти и микробиологични агенти увеличават съпротивителните сили на растенията и ги правят устойчиви на вредители и болести.

За повишаване на почвеното плодородие предлагаме на вашето внимание органо-минералния тор А-Z Fert. Това е балансиран тор, който съчетава в себе си качествата на органичния и минералния тор. Високото съдържание на органичен въглерод от биологичен произход обуславя индуцирането на органо-минерални агрегати, подобрявайки физическите свойства на почвата.

Повишава пропускливостта й, подобрява нейната структура и способността й за задържане на вода. Когато почвата е добре пропусклива - не се задържа вода около корените на растенията и в резултат не се създават условия за загниване и затруднено приемане на хранителните вещества.

Аерираната почва помага на растенията да приемат с корените си кислород, което е важно за всички растения.

А-Z Fert стимулира развитието на корените на растенията и способността им да абсорбират хранителните вещества.

Този тор възстановява полезната микрофлора на почвата, подобрява развитието на полезните микроорганизми, а то същевременно противодейства на развитието на почвени патогени. Почвата с по-високо съдържание на органично вещество е по-тъмна, по-топла и е способна да подобри кълняемостта на семената.

Изключително важно е да се подобри здравето на почвата. Как?

Едновременно с органо-минералния тор А- Z Fert, разхвърляйте върху повърхността на почвата в оранжерията и Neem Care. Това е тор от растителен произход. Употребата му насърчава подобрението на почвеното плодородие и подобрява здравето на ризосферата- участъка от почвата, в който се намират корените на растенията. Neem Care oбогатява с органични вещества изхабения почвен слой, мобилизира развитието на полезната микрофлора и в етапа за прихващане на новозаседените разсади, натрупва около корените им хранителните вещества.

Автор: инж. агроном И. Георгиева