Микоризата – уникалната и полезна симбиоза!

04.02.2020
2020-02-04 12:34:00

Микоризата е уникалната способност на някои почвени гъби да живеят в симбиоза с корените на растенията. Те обитават ризосферата - тяхната коренова система. Връзката, която растението и почвените микоризиращи гъби изграждат, е симбиотична.Това означава, че двата организма имат взаимна полза от съществуването си.

Каква е ползата от микоризните гъби?

Микоризните гъби изграждат мрежа от хифи, които влизат в ролята на коренови власинки и помагат на растенията да усвояват хранителните вещества, необходими за тяхното съществуване. В замяна на това те приемат някои продукти от фотосинтезата на растенията. Микоризната асоциация осигурява на гъбичките един сравнително постоянен поток на въглехидрати.

Така, включени в обменните процеси на гъбния микроорганизъм, те повишават абсорбцията на минерали вещества и вода от една страна поради голямата площ на мрежата от хифи, около корените на растенията. От друга страна микоризните гъбички успяват да мобилизират недостъпните иначе за растенията минерали. В случаи, когато хранителните вещества са „затворени“ в бавно разлагаща се органична материя микоризните гъбички действат директно върху гниещата материя.

Най-общо казано по мрежата от хифи, които микоризните гъби изграждат около корените на растенията се пренасят вода и хранителни вещества. Освен това

Микоризните гъби спомагат за подобряване на структурата на почвата

повишават способността на растенията към почвени патогени като Фузариум, Питиум, Ризоктония, нематодни патогени. Например, установено е, че нематодите поразяват най-често растения с дефицит на минерали като B, N, Fe, Mg, Zn, P. 

Растения, които са отглеждани с микориза, ще бъдат устойчиви на атаките на гъби, нематоди и стресови условия

тъй като ще бъдат по-добре изхранени, без дефицит от микро- и макро- елементи. Тази година фирма Аграра стана официален вносител на германските микоризни продукти INOQ. Продуктите, които предлагаме са INOQ A600, INOQ S + и MYKORRHIZA.

В тези продукти са включени три вида микоризиращи гъби- Rhizoglomus iregulare, Funneliformis mossae и Funneliformis caledonium.

Rhizoglomus iregulare е използвана като почвен инокулант в земеделието е един от най-добрите, използвани в растениевъдството. Тази микоризна гъба успява да колонизира нови растения с помощта на спори, хифи или корени, колонизирани вече от гъбата.

Засаждането на едни и същи култури на едни и същи площи, води до неблагоприятен растеж на културите, автотоксичност, до дисбаланс на почвените физико- биохимични характеристики, почвената микрофлора се влошава. Видовете Funneliformis имат екологично чист принос за биоконтрол над вредните микроорганизми и стресовите условия на околната среда, не замърсяват почвите и представляват жизненоважен елемент в почвената екосистема.

Продуктите са с насоченост към хоби- градинарството и към промишленото производство на зеленчуци, земеделски култури, овощарството и лозарството.

Продуктът Mykorrhiza е почвен подобрител и биостимулант едновременно

Съставен от торф, глина, перлит и живи микроорганизми, органична субстанция и с добавени хранителни вещества- азот, фосфор, калий, сяра, магнезий.

INOQ S+ съдържа живи микоризни гъби, вермикулит и пясък. В него има включени фосфор, калий, магнезий, мед и др. Подобрява структурата на почвата, увеличаване на съдържанието на хумус в нея и подобрява способността на почвата да задържа вода. 

INOQ А600 съдържа живи микрооранизми, фосфор, калий, магнезии и микроелементи. Продуктът е приложим за системите за капково напояване. Преди поливка обаче трябва да се свалят филтрите на системата, за да не задържат микоризните гъби. Продуктът увеличава способността на почвите да задържат вода, увеличава способността на растенията към атаки на патогени и вредители, активизира микробиалните процеси около корените на растенията и по този начин подобрява и увеличава хумусния пласт.с в нея и подобрява способността на почвата да задържа вода.

Микоризните гъби повишават толерантността на растенията към тежки метали и към солеви стрес

Повишават устойчивостта на растенията към биотичния стрес. Култури, в отглеждането на които, е включен микоризен продукт стават значително по-устойчиви на патогени на Ризоктония, фузариум, вертицилиум, фитофтора, питиум. Растения, които са заразени с микоризни гъби, развиват значително по-малко листни и коренови заболявания. Често срещано при инукилираните с микориза растения е намаляването на вредните ефекти от паразитните нематоди.

Микоризните гъби живеят в отлично съобщество с почвената гъба Триходерма харзианум

Растения, третирани с микоризните препарати, които фирма Аграра предлага, в комбинация с биостимуланта Био Хийл, който съдържа Триходерма, израстват здрави, по-добре развити и преодоляват за кратко време стресови влияния от биотични и абиотични фактори.

инж.агр.И.Георгиева