Микоризни гъби за здрави растения

30.04.2020
2020-04-30 06:38:00

Фирма „Аграра“ е официален вносител на германските микоризни продукти INOQ. Предлагаме INOQ A600 и INOQ S+. В тези продукти са включени три вида микоризиращи гъби - Rhizoglomus iregulare, Funneliformis mossae и Funneliformis caledonium.

Как действат?

Микоризните гъби повишават толерантността на растенията към тежки метали и към солеви и биотичен стрес. Култури, в отглеждането на които е включен микоризен продукт, стават значително по-устойчиви на патогени на Ризоктония, фузариум, вертицилиум, фитофтора, питиум. Растения, които са заразени с  микоризни гъби, развиват много по-малко листни и коренови заболявания.МИКОРИЗНИ ГЪБИ ЗА ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

Най-важното свойство на микоризните гъби е улавянето на трудно усвоимите хранителни вещества в почвата и превръщането им в храна за растенията. Често срещано при инокулираните с микориза растения е намаляването на вредните ефекти от паразитните нематоди.

Засаждането на едни и същи култури на едни и същи площи, води до неблагоприятен растеж на културите, автотоксичност, до дисбаланс на почвените физико-биохимични характеристики, почвената микрофлора се влошава. Видовете микоризни гъби имат екологично чист принос за биоконтрол над вредните микроорганизми и стресовите условия на околната среда, не замърсяват почвите и представляват жизненоважен елемент в почвената екосистема.

Микоризните гъби живеят в отлично съобщество с почвената гъба Триходерма харзианум. Растения, третирани с микоризните препарати, които фирма „Аграра“ предлага, в комбинация с биостимуланта Био хийл, който съдържа Триходерма, израстват здрави, по-добре развити, преодоляват за кратко време стресови влияния от биотични и абиотични фактори.

Как да ги използваме?

Инокулирането, заразяването на семената с гъбните щамове, става след лекото им овлажняване. Препоръчваме това да стане в специален барабан, в който да завъртите семената с двата продукта. Така, облепени с Инок А600 и Био хийл, семената са готови за засяване. По този начин могат да се третират семена на слънчоглед, царевица, дини, пъпеши, корнишони, краставици, късни домати - полско производство и др.МИКОРИЗНИ ГЪБИ ЗА ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

Друг вариант на инокулиране е директното добавяне на Инок С+ и Био хийл в момента на сеитбата. Включените полезни гъби, започват да действат веднага, когато попаднат в почвата - с покълването на семената, те изграждат мрежа от хифи около младите корени на растенията. С тяхна помощ растенията са по-добре подхранени и предпазени от заболявания.

Третираните с микориза и Триходерма семена израстват предпазени от болести, развиват мощна коренова система, усвояват няколко пъти по-бързо хранителните вещества и увеличават добивите си много над заложените резултати.

При запитване нашите агрономи ще изработят схеми за използване на Инок и Био хийл за конкретните култури.

Инж.агр.И.Георгиева